+ بالاخره دیدمت
نمیدونی امروز چه حسی خوبی داشتم که بعد از مدتها میدیدمت ولی چهرت مثل قلبم شکسته تر شده...!؟


دوشنبه 4 بهمن 1395

عنوان آخرین یادداشتها